kasvomaskien haitat

Pyyntö selvittää kasvomaskien käytön haitat

Työterveyden asiat ovat ammattiliitto VALOlle erityisen läheisiä. Koska kasvomaskien haitoista ei ole kotimaista tutkimusta, pyysimme Työterveyslaitosta tekemään lääketieteellisesti pätevän selvityksen kasvomaskien haitoista. Koska kasvomaskien laajamittainen käyttö on merkittävin yksittäinen työterveyteen liittyvä uusi kysymys 2020-luvulla, on haittojen selvittäminen erittäin tärkeää.

Olemme laatineet otakantaa.fi -palvelussa julkaistun kyselyn perusteella selvityksen siitä, miten 1662 kyselyyn vastannutta suomalaista työntekijää on kokenut kasvomaskien käytön ja erityisesti siitä aiheutuneet haitat. Saimme kyselyn tuloksena selville niin selkeitä haittoja kasvomaskien käytöstä, että laajan, lääketieteellisesti pätevän selvityksen tekeminen Työterveyslaitoksen toimesta on mielestämme välttämätöntä.

Vastanneista noin neljänneksellä ei ole ollut mitään oireita kasvomaskin käytön seurauksena, mutta muilla oireita oli jopa merkittävässä määrin.

Hapen puutteen aiheuttamia oireita oli 62,5 prosentilla vastanneista, neurologisia oireita 37 prosentilla, psykologisia oireita 32,7 prosentilla, vakavia oireita (sydänhäiriöitä, paniikkikohtauksia) 13 prosentilla ja niin edelleen. Monilla oli siis useita erilaisia oireita samanaikaisesti.

Samankaltaiset artikkelit