Hur man blir medlem

Fyll i dina uppgifter på formuläret och notera följande

  • Alla fält är obligatoriska (utom meddelandet).
  • Registreringen är bindande.
  • Ansökan om medlemskap kommer i regel att behandlas av förbundsstyrelsen vid dess nästa möte. Du kommer också att få ett meddelande om godkännande via e-post.

Medlemsavgift 1%

För anställda är medlemsavgiften till VALO ry 1 % av månadsbruttolönen, för mikroföretagare (småföretagare) och deltidsföretagare är medlemsavgiften 1 % av den inkomst som omfattas av YEL eller MYEL.

Medlemsavgift under studier eller arbetslöshet

Studerande medlemmar är befriade från medlemsavgifter under sina studier. Endast en förskottsbetalning av medlemsavgiften krävs. När du tar anställning under studietiden betalas medlemsavgiften på vanligt sätt. Förskottsbetalningen kommer att dras av från din första ordinarie medlemsavgift.

En medlem utan lön, utkomststöd eller grundförmån är befriad från medlemsavgift. Om du går med i fackförbundet när du är arbetslös måste du ändå betala förskottsavgiften på förfallodagen. Förskottsbetalningen kommer att dras av från din första ordinarie medlemsavgift.

Hur du betalar medlemsavgiften

Du får en faktura på din förskottsmedlemsavgift (20 euro) när din medlemskapsansökan har behandlats.

Du måste betala medlemsavgiften senast på förfallodagen, oavsett om du är studerande/arbetslös eller ordinarie/stödjande medlem. En obetald medlemskapsdeposition leder automatiskt till att medlemskapet nekas.

Du kan betala din medlemsavgift en gång i månaden eller kvartalsvis.

Beloppet på 20 euro kommer att dras av från din första ordinarie månads-/kvartalsavgift.

Observera! Föreningen har ingen arbetslöshetskassa.

Observera också att fackförbundet ännu inte har någon arbetslöshetskassa, så behåll din nuvarande kassa när du går med i fackförbundet.