Palkan suuruudesta kertomatta jättäminen organisaation sisällä ei aina ole työntekijän etu

Ovatko termit palkkasalaisuus ja palkka-avoimuus sinulle tuttuja? Jos eivät, pystytkö päättelemään, mitä ne tarkoittavat?

Työpaikalla vallitsee usein jompaa kumpaa painottava kulttuuri: palkoista joko puhutaan avoimesti tai ei puhuta kenties lainkaan.

Työntekijän kannalta edullisempaa on keskustella palkoista: keskustelu ja kollegoiden palkan koon tietäminen edesauttaa palkkatasa-arvoa. Jos palkoista ei puhuta, etu on työnantajan elinpalkoista päättävän tahon puolella.

Miten on: jos tietäisit samoja työtehtäviä hoitavan kollegan saavan sinua parempaa palkkaa, menisitkö pomon pakeille keskustelemaan asiasta? Entä soisitko saman kollegallesi, jos itse saisit suurempaa palkkaa?

Kaisa Nousiainen
Hallituksen jäsen

Samankaltaiset artikkelit