Ammattiliiton apu työtapaturmassa vahingoittuneelle

Miten ammattiliiton tulee hoitaa jäsenellensä sattunut työtapaturma-asia? Voiko ammattiliitto ylipäätään ajaa jäseniensä asioita vakuutusyhtiöitä vastaan, mikäli ammattiliiton puheenjohtaja istuu vahinkovakuutus- ja eläkevakuutusyhtiön hallituksessa?

Kuka korvaa työtapaturman eli on korvausvastuussa? Työsopimuslaki, työturvallisuuslaki ja vahingonkorvauslaki vs. työtapaturmalaki.

Työsopimuslain 2 luvun 3 §: n mukaan työnantajan on huolehdittava työntekijöiden työn turvallisuudesta. Työntekijällä on siis työsopimuksensa sopimussuhteen perusteella lakisääteinen oikeus siihen, että työskennellessään työpaikallaan hän ei menetä työkykyään kokonaan eikä osittain. Tämän oikeuden loukkaaminen voi johtaa vahingonkorvaukseen. Vakavassa työtapaturma-asiassa ilmenee usein, että työnantaja on jättänyt huomiotta työsopimuslain 2 luvun 3 § mukaisen huolehtimisvelvoitteen. Työnantaja on siten korvausvelvollinen aiheuttamastaan virheestä työsopimuslain 12 luvun 1 §: n mukaisesti. Työnantajan, joka tahallaan tai huolimattomuudesta rikkoo tai laiminlyö työsuhteesta tai tästä laista johtuvia velvollisuuksia, on korvattava työntekijälle siten aiheuttamansa vahinko.

Yleinen harhaluulo on, että työtapaturmasta aiheutuneiden vahinkojen korvaaja on aina työnantajan ottaman työtapaturmavakuutuksen vakuutusyhtiö. Eli työnantaja muka voisi luistaa korvausvelvollisuudestaan vetoamalla itse ottamaansa lakisääteiseen työtapaturmavakuutukseen ja mikäli se ei korvaa, ei mitään vahinkoa ole tapahtunut. Silloin kun työtapaturmavakuutuksen kautta korvauksia maksetaan, joutuu työnantaja loppupeleissä korotetuissa vakuutusmaksuissa korvaamaan aiheuttamansa työtapaturman. Eli mikäli vakuutusyhtiö ei korvaa aiheutunutta vahinkoa, tulee korvaukset hakea vahingon aiheuttajalta, eli työnantajalta, kokonaisuudessaan. Syy-yhteys on ratkaiseva tekijä ja tämän määrittelijänä vakuutusyhtiön vakuutuslääkäri ei ole puolueeton.

Usein työnantaja sysää korvausvastuun vakuutusyhtiölle, vieläpä toivoen, ettei vakuutusyhtiö korvaa. Vahingoittunut jätetään oman onnensa nojaan tappelemaan oikeuksistaan lakisääteisistä korvauksista ensin vakuutusyhtiötä vastaan ja myöhemmin mm. Kelan tai eläkevakuutusyhtiön kanssa. Työnantajalle on siis edullisinta, mikäli vakuutusyhtiö ei maksa lakisääteiseen sosiaaliturvaan kuuluvia korvauksia. Mikäli vakuutusyhtiö ei korvaa esim. työtapaturmasta johtunutta ansionmenetystä, oletetaan, että vahingon kärsinyt työtapaturman uhri jättää asian sikseen tai jatkaa taistelua yksin vakuutusyhtiötä vastaan. Vai olisiko ammattiliitosta apua?

Mikäli vakava työtapaturma tai ammattitauti on aiheutunut sen vuoksi, että työpaikan työturvallisuudessa on ollut puutteellisuuksia, työntekijällä on tapaturmavakuutuslain korvausten lisäksi oikeus saada työnantajaltaan vahingonkorvausta.

Esimerkkinä tapaturmaeläke on 85% tapaturmaa edeltävän vuoden työtuloista indeksikorotettuna, jolloin jäljelle jäävä 15% tulee vaatia työnantajalta vahingonkorvauksena ansionmenetyksestä. En tiedä moneltako työtapaturmassa vahingoittuneelta on kyseinen 15% jäänyt hakematta, mutta olettaisin näin käyneen usealle.

Ammattiliiton tehtävänä on varmistaa, että jouduttuaan työkykyä alentavan työtapaturman uhriksi saa jäsen kaiken mahdollisen tuen ja avun erittäin vaikeassa elämäntilanteessaan. Lait ja kirjallinen ohjeistus työtapaturman sattuessa on liittojen opuksissa, mutta totuus ongelmallisesta työtapaturmalaista vahingoittuneen kannalta ja korvauksien saamisen mahdottomuudesta jää jäsenille kertomatta. Tämähän tulee infota jo etukäteen.

Vanhat ammattiliitot auttavat kyllä valitusten tekemisessä vakuutusyhtiöön, Takoon, Tamlaan ja Vakuutusoikeuteen. Koska kyse on valitusten teossa auttamisessa liiton toimitsijan tukemana, vieläpä ilman juristia, ollaan jäsenen kannalta turhauttavassa tilanteessa. Työkyky on mennyt, vakuutus ei korvaa vammaa eikä ansionmenetystä. Elämänlaatu on mennyt ja taloudellinen tilanne on heikentynyt äärimmilleen. Pitäisi jaksaa lähteä vuosia kestävään valitusrumbaan työkyvyttömänä, mikä on henkisesti äärettömän raskasta.

Vääryyttä kohdanneen työtapaturman uhrin oikeudet ovat olemattomat lähtiessä taistelemaan tätä vakuutusyhtiöiden luomaa ja pyörittämää ”puolueetonta oikeusprosessia” vastaan. Mikäli myöhemmin sattuu 3-4 vuoden taistelun jälkeen voittamaan vakuutusyhtiötä vastaan kiistan Vakuutusoikeudessa, ei se velvoita vakuutusyhtiötä korvaamaan vuosien aikana aiheutuneita taloudellisia vahinkoja, ainoastaan viivästyskoron. Rikosta ja rangaistuista ei tunneta, eikä mahdollisia valitusasiaan käytettyjen lakiasioiden kuluja.

Tässä alkua ja pientä pintaraapaisua siitä, mitä tulen jatkossa kirjoittamaan työtapaturma-asioista. Kaikkien etu olisi, ettei ainoatakaan työtapaturmaa sattuisi. Tämä vain valitettavasti on mahdottomuus niin kauan kun töitä tehdään. Vuosittain sattuu yli 100 000 työtapaturmaa. Nämä ovat siis vain rekisteröityjä työtapaturmia.

Tärkeintä on työturvallisuuteen panostaminen työpaikoilla. Hyvä asia on, että varsinkin isoimmissa yrityksissä ennaltaehkäisyyn on panostettu huomattavasti mm. riskikartoituksin. Laki velvoittaa, mutta tietyissä yrityksissä työturvallisuusasiat ovat jätetty toissijaisiksi. Tietoisuus vakavan työtapaturman seurauksista työntekijälle, sekä kustannukset työnantajalle tulisi läpinäkyvimmin avata jokaisella työpaikalla. Mikäli vahinko kuitenkin sattuu, on vastuu korvauksista otettava eikä pakoilla sitä mielivaltaisen vakuutusyhtiön taakse, kuten nykyinen tapa näyttää olevan. Vakavasti vahingoittuneelle työtapaturma mullistaa koko lopun elämän ja taloudellinen korvaus tulisi olla itsestäänselvyys.

Vapaa ammattiliitto VALOon kannattaa siis ehdottomasti liittyä myös tästä syystä, mikäli koet oman työsi riskiksi omalle terveydellesi. Työtapaturma voi sattua kenelle vain ja tällöin ammattiliitto VALOn tarjoama asiantuntijuus työtapaturmakorvauksien saamiseksi on työntekijälle paras valttikortti. Hyvin harva työtapaturman uhri jaksaa tai edes osaa vaatia oikeuksiaan ja tätä moraalittomat vakuutusyhtiöiden työntekijät käyttävät surutta hyväkseen.

Jos kaipaat apua tai neuvoja liittyen työtapaturma-asioihin, niin otathan yhteyttä.

Toni Korhonen
2. Varapuheenjohtaja
Vapaa Ammattiliitto – VALO ry

    Samankaltaiset artikkelit