Vapaa ammattiliitto – Valo ry ja työttömyyskassa Aaria yhteistyöhönMe Valossa haluamme tarjota jäsenillemme parasta palvelua. Suosittelemme Aariaa jäsentemme työttömyyskassaksi. Aarian jäsenyys on edullinen, 6,5 €/ kk yht. 78 € vuodessa. Liittyminen työttömyyskassa Aarian jäseneksi ->

Jäsenhakemus (https://webforms-aaria.futunio.fi/fi/j%C3%A4senhakemus)

Olemme viime kuukaudet kartoittaneet yhteistyökumppaniksemme työttömyyskassaa, jota voimme suositella jäsenillemme. Lähtökohtana on ollut kaikille palkansaajille palvelujaan tarjoava työttömyyskassa.

Työttömyyskassan tehtävä ja toimialue
 
Työttömyyskassa on keskinäisen vastuun perusteella toimiva yhteisö, jonka jäseninä on joko palkkatyöntekijöitä (palkansaajakassa) tai yrittäjiä (yrittäjäkassa). Työttömyyskassan tarkoituksena on työttömyysturvalaissa tarkoitetun ansioturvan ja siihen liittyvien ylläpitokorvausten järjestäminen jäsenilleen.
  
Työttömyyskassan toiminta-alueena on koko maa.
Työttömyyskassa ei saa harjoittaa muuta kuin tässä laissa tarkoitettua toimintaa. Se ei myöskään saa olla sellaisessa yhteydessä muunlaista toimintaa harjoittavaan yhdistykseen, järjestöön tai muuhun yhteenliittymään, jossa kassan itsenäisyys tulisi rajoitetuksi.

Aaria on perinteinen työttömyyskassa, joka ei tarjoa kilpailevaa palvelua Valon kanssa. Me Valossa hoidamme edunvalvonnan ja työttömyyden osuessa kohdalle Aaria hoitaa ansioturvan.

Laki kieltää työttömyyskassoilta edunvalvonnan. Uuden lakiuudistuksen myötä työttömyyskassoille annetaan uusia tehtäviä. Eduskunta on hyväksynyt työttömyyskassojen tehtävien laajentamista koskevan lakimuutoksen. Lakimuutoksen myötä työttömyyskassat voivat jatkossa tarjota jäsenilleen työllisyyttä tukevia palveluja, kuten työnvälitystä, neuvonta- ja ohjauspalveluja, asiantuntija-arviointeja ja valmennuksia.

Samankaltaiset artikkelit