Puheenjohtajan blogi

Tartuntatautilain 48a § perustuslain vastainen –  silti sitäkin rikotaan

Tartuntatautilain 48a -pykälä astui voimaan vuoden 2022 alussa – johtaen välittömästi perustuslain vastaiseen tilaan. Laki määräsi sosiaali- ja terveysalan henkilöstön, joka työskentelee lähikontaktissa koronataudin vakaville seurauksille alttiiden potilaiden ja asiakkaiden kanssa, ottamaan koronarokotteet – muussa tapauksessa heidät jätettäisiin ilman palkkaa, eikä edes oikeutta hakea työttömyyskorvausta olisi.

Jokainen näkee, että suora uhkaus palkatta ja työttömyyskorvauksetta jättämiseksi on pakottamista rokotteiden ottamiseen. Tämä on uuden lakipykälän perustuslain vastainen osa, sillä perustuslaki takaa kaikille oikeuden koskemattomuuteen. Kansainvälinen Oviedon sopimus (yleissopimus ihmisoikeuksista ja ihmisarvosta biologian ja lääketieteen alalla) on kansainvälisenä ihmisoikeussopimuksena jo lähtökohtaisesti perustuslain yläpuolella ja sopimus takaa jokaiselle oikeuden tehdä itse päätöksen, suostuuko lääketieteelliseen toimenpiteeseen. Potilaslaki puolestaan takaa kaikille oikeuden kieltäytyä lääketieteellisestä toimenpiteestä.

Monet sote-alan työntekijöistä ovat ottaneet rokotteet peläten muussa tapauksensa jäävänsä ilman rahaa. Lisäksi monin paikoin työntekijäpula on niin kova, että rokottamattomuuteen ei ole puututtu. Myös vaihtoehtoisia ratkaisuja on kehitetty. Kaiken kattavaa listausta siitä, kuinka moni on rokottamattomuuden vuoksi pakotettu palkattomalle ”vapaalle”, ei liene missään laadittu. Joka tapauksessa luku on sadoissa.

Vaikka 48a -pykälä siis on perustuslainvastainen, niin silti jopa sitä rikotaan laajasti. Työntekijöiden oikeudet ovat menneet alennusmyynnissä, kun ammattiliitot eivät ole juuri mitään tehneet jäsentensä etujen puolustamiseksi (poikkeuksena aivan tuore Vapaa ammattiliitto – VALO ry, jolle ei kuitenkaan ole vielä ehtinyt kertyä kovin suuria toimintaresursseja).

Laittomuuksia ovat muun muassa seuraavat tartuntatautilain 48a §:n tulkinnat:
1) esim. lapset eivät kuulu riskiryhmiin, mutta silti lasten kanssa työskenteleviltä hoitajilta vaaditaan rokotteet
2) 6 kuukauden sisällä sairastetun koronan pitää lain mukaan riittää siihen, että on suoja tautia vastaan. Silti työnantajat mielivaltaisesti päättävät, kauanko taudin mukanaan tuoma suoja kestää. Lyhyin aika, minkä olen saanut kuulla, on kuusi viikkoa
3) muut kuin sote-alan työntekijät, jotka työskentelevät hoitolaitoksissa (kuten siivoojat, kokit ja huoltohenkilökunta), jotka eivät ole tekemisissä hoidettavien kanssa kuin satunnaisesti hyvin lyhyen aikaa, pakotetaan ottamaan rokotteita
4) lääkärin antamia todistuksia siitä, että rokotteet voivat vaikuttaa hoitajan terveyttä vaarantavasti, ei oteta huomioon
5) korvaavaa työtä ei edes yritetä järjestää tai yrittäminen on hyvin vähäistä
6) hoitajan työtä ei yritetä järjestää siten, että hän ei joutuisi lähikontaktiin riskiryhmien kanssa.

Ongelmallisen tilanteesta tekee, että Marinin hallitus suunnittelee lisäävänsä työturvallisuuslakiin pykälän, joka antaisi työnantajille oikeuden – työturvallisuuden nimissä – tarkistaa työntekijöidensä rokotusstatuksen. Tämä siis riippumatta siitä, millä alalla kukin työntekijä työskentelee.

Mikäli Marinin hallituksen työnantajille tarjoamaan mielivaltaan ei puututa esimerkiksi viemällä tapauksia oikeuteen, on uhkana, että työnantajat alkavat lähitulevaisuudessa katsoa, että missä tahansa työssä voi rokottamaton aiheuttaa riskin, että joku sairastuu koronaan. Sen jälkeen rokottamattomuus muodostuu tekosyyksi kenen tahansa hankalan työntekijän palkatta ja työttömyyskorvauksetta jättämiseen.

Tällainen tulevaisuudenkuva ei näytä kovinkaan ruusuiselta – päinvastoin se pitää sisällään ainekset diktatuurin rakentamiseen.

Aki Nummelin
Vapaa ammattiliitto – VALO ry:n puheenjohtaja, oikeustieteiden maisteri
aki.nummelin@ammattiliittovalo.fi

Samankaltaiset artikkelit