Puheenjohtajan blogi

Karantänen för en person som utsatts för corona på jobbet upphävdes

I höstas sattes en vårdpersonal i huvudstadsregionen i tio dagars karantän då en patient hade insjuknat i corona.

Alla förstår att, det inom vården finns situationer där, någon av patienterna fått positiv svar på pcr-testet. Därför löper en stor andel av vårdpersonalen att hamna i corona karantän minst en gång, förmodligen många gånger – även om de är symtomfria.

Detta var situationen för bara några månader sedan. Ett stort antal anställda var hemma, symptomfria, vilade i sin karantän och kunde inte ens gå ut (jag är förvånad över att cateringverksamheten klarar sig så bra nuförtiden). Situationen var särskilt skadlig för hälso- och sjukvården, som inte kan vårda patienter utan arbetskraft.

I vilket fall som helst lämnade vårdpersonalen, med min hjälp, in ett administrativt överklagande av beslutet, vilket i juni resulterade i ett beslut av förvaltningsdomstolen, som därefter upphävde karantänbeslutet. Förvaltningsdomstolen motiverade ogiltigförklaringen av karantänbeslutet med att det i beslutet praktiskt taget inte fanns några grunder för karantän, trots att förvaltningslagen kräver sådana grunder. Till råga på allt stod det inte ens i karantänbeslutet vad hela misstanken om exponering grundade sig på.

Karantän är ett frihetsberövande. Det måste alltid finnas särskilt starka skäl för frihetsberövande, men i det här fallet fanns det inga sådana. En helt olaglig åtgärd från myndigheternas sida.

En mycket intressant detalj är att den som utfärdade karantänordern var en robot. Helsingfors stads order om karantän hade kommit från en programmerad ”bot”, alltså en robot.

En robot kan inte agera som en myndighet och endast en viss myndighet, i det här fallet en smittskyddsläkare, kan ha rätt att utfärda en karantänorder. Staden har gjort sig skyldig till ett särskilt allvarligt brott mot lagen genom att distribuera karantänsbeslut med hjälp av en robot.

Aki Nummelin

Ordförande för VALO

aki.nummelin@ammattiliittovalo.fi

Liknande inlägg