Ammattiliitto VALO tukee neuvotteluissa työnantajan kanssa.

Fria fackföreningen – VALO rf stöder sina medlemmar i hörandesituationer

Fria fackföreningen-Valo rf stöder sina medlemmar i hörandesituationer

Fria fackföreningen – Valo rf erbjuder sina medlemmar stöd i situationer där arbetsgivaren är skyldig att höra arbetstagarens åsikter.

Enligt arbetsavtalslagen är arbetsgivaren skyldig att samråda med arbetstagaren vid uppsägning. På arbetstagarens begäran ska arbetsgivaren skriftligen meddela datumet för uppsägningen och skälen till uppsägningen. Arbetstagaren måste ges möjlighet att höras på dessa grunder och få tillräckligt med tid för att uttrycka sina åsikter. Arbetstagaren har rätt att få hjälp i sådana situationer.

Grunderna för uppsägningen, inklusive uppsägningens beräknade omfattning, metod, startdatum och varaktighet, måste också förklaras för arbetstagaren i förväg och han eller hans företrädare måste ges möjlighet att höras innan uppsägningsmeddelandet utfärdas.

Det stöd som VALO ger sina medlemmar är inte begränsat till situationer med uppsägning och avskedande. Vi stöder våra medlemmar i alla typer av tvister mellan arbetsgivare och arbetstagare så att deras åsikter beaktas. Vi kan till exempel hjälpa till i situationer där en arbetsgivare försöker tvinga en arbetstagare att bära munskydd eller kräver att en arbetstagare vaccineras mot sin vilja. Det finns inget krav på munskydd eller vaccinering enligt finsk lag och arbetsgivarna måste agera i enlighet med detta.

Arbetstagarens åsikter ska också höras i situationer enligt den tillfälliga § 48a i lagen om smittsamma sjukdomar, där arbetsgivaren anser att arbetstagaren inte kan användas i sitt normala arbete på grund av smittorisken vid nära kontakt, eftersom han/ hon inte har skyddet som vaccinationen ger eller den covid-19 sjukdom som han/ hon har fått. Fackförbundet VALO rf erbjuder sina medlemmar juridisk expertis och vid behov juridisk hjälp om arbetsgivaren enligt § 48a inte erbjuder ett alternativt arbete enligt anställningsavtalet eller annat lämpligt arbete för den arbetstagare som av olika skäl vägrar vaccinering mot coronavirus och inte betalar arbetstagaren i en sådan situation.

Liknande inlägg