Formulär för rättshjälp för fackföreningsmedlemmar

När du behöver juridisk rådgivning och hjälp från facket angående din arbetssituation

Läs först

Fyll i dina uppgifter på formuläret och notera följande:

  1. Varje ruta är obligatorisk.
  2. Alla fält är obligatoriska och måste fyllas i. Förbundet behandlar din ansökan i ankomstordning.
  3. Du får ett e-postmeddelande när förstadiet av din ansökan är gjord. I regel nästa arbetsdag.
  4. Om din begäran gäller händelser som skulle kunna leda till att din arbetsgivare hålls juridiskt ansvarig i domstol, kommer beslutet att fattas av förbundsregeringen. Förbundsregeringen kommer då att påskynda behandlingen av ditt ärende.
  5. Den inlämnade ansökan är inte bindande för förbundet.
  6. Rättshjälpen är avsedd för medlemmar i Fackförbundet Valo. Vi behandlar endast förfrågningar från medlemmarna.