Puheenjohtajan blogi

Koronassa kyse työnantajan mielivallasta – kuulemisissa ei työntekijää kuulla

Koronassa kyse työnantajan mielivallasta – kuulemisissa ei työntekijää kuulla

Olen ollut lukuisissa kuulemisissa, joissa työntekijää on käytännössä syytetty siitä, että hän ei ole ottanut koronarokotteita ja sitten ilmoitettu, että työntekijä jätetään palkatta.

Kuulemisen oikeudellinen merkitys aina roomalaisesta oikeudesta 2000 vuotta sitten ja siitä eteenpäin on ollut, että aina pitää kuulla molempia osapuolia. Työnantajan järjestämässä kuulemisessa on ajatus se, että työnantaja esittelee, mitä aikoo tehdä työntekijän suhteen ja esittelee perustelunsa asialle. Sen jälkeen työntekijällä on oikeus kertoa oma näkemyksensä. Jotta työntekijä voisi kertoa oman näkemyksensä, on hänellä oltava riittävä aika valmistautua kuulemiseen sekä pyytää myös asiantuntevaa apua kuulemiseen.

Yleensä tämä perusperiaate ei ole toteutunut. Työnantaja on kyllä kertonut, mitä aikoo tehdä ja esittänyt perusteluksi tartuntatautilain 48 a -pykälän, mutta pykälä ei sinänsä ole vielä perustelu, mikäli asiaa ei perustella sitä laajemmin ja kerrota, miten tapaus liittyy 48 a -pykälään.

Työntekijää ei myöskään yleensä ole haluttu kuulla sen paremmin, vaan todettu vain, että jos hänellä ei ole koronarokotteita, niin asia on sillä selvä. Kuitenkin 48 a -pykälä toteaa, että laki ei koske heitä, jotka eivät työskentele lähikontaktissa riskiryhmien kanssa. Lisäksi samainen pykälä asettaa työnantajan velvoitteeksi etsiä korvaavaa työtä. Näitä asioita ei työnantaja ole kuulemisissa mitenkään kommentoinut.

Esimerkiksi lasten kanssa työskentelevät on laitettu samaan ryhmään heidän kanssaan, joiden pitäisi rokotteet ottaa, vaikka lapset eivät lähtökohtaisesti kuulu riskiryhmiin. Edelleen korvaavaa työtä ei ole edes yritetty etsiä, vaikka työntekijät itse tietävät, että sellaista helposti löytyisi.

Koronassa on viime kädessä kyse työnantajan mielivallasta – oikeudesta tehdä työntekijän kanssa mitä tahansa. Tällä yritetään saada aikaiseksi nöyrien työntekijöiden joukko, joka jatkossa suostuu millaisiin työehtoihin tahansa. Käsittämättömintä on, että vanhat ammattiliitot jopa edistävät tätä.

Valo on ainoa ammattiliitto, jonka edustajat ovat tulleet koronarokotteista kieltäytyneiden työntekijöiden avuksi.

Myös me tarvitsemme apua – tarvitsemme mahdollisimman paljon sitoutuneita jäseniä, jotta meillä olisi jatkossakin resursseja tukea mielivaltaa vastaan taistelevia työntekijöitä.

Liity Valoon.

Aki Nummelin

Puheenjohtaja

Samankaltaiset artikkelit