Kilpailu- ja kuluttajaviraston ylimielinen vastaus kyselyymme

Valo lähetti jokin aika sitten kyselyn kilpailu ja kuluttajavirastolle siitä, miten KKV aikoo puuttua Nord Poolin monopoliasemaan sähkömarkkinoilla. Ohessa vastaus:

Kiitos yhteydenotostanne. Kilpailu- ja kuluttajavirastoon tulevat yhteydenotot ovat hyödyllisiä markkinoiden seurannassa. Tallennamme saamamme yhteydenotot KKV:n tietojärjestelmään ja otamme ne huomioon tulevien tutkintakohteiden suunnittelussa.

Sähkömarkkinat ovat kohdanneet huomattavia muutoksia viime aikoina ja olemme saaneet runsaasti yhteydenottoja markkinoiden toimintaan liittyen. KKV seuraa aktiivisesti energiakriisin vaikutuksia eri toimijoihin ja energiamarkkinoiden toimivuutta osana koko kansantaloutta. Perustietoa KKV:n kilpailuvalvonnan toimivallasta ja kilpailunrajoituksista löydätte KKV:n verkkosivuilta osoitteesta https://www.kkv.fi/kilpailuasiat/ ja erityisesti määräävän markkina-aseman arvioinnista https://www.kkv.fi/…/maaraavan-markkina-aseman-vaarinkaytto/. Sähkömarkkinoilla vallitsevaan kuluttajien tiedonpuutteeseen KKV on pyrkinyt vastaamaan keräämällä usein kysyttyihin kysymyksiin vastauksia sivulle https://www.kkv.fi/ajan…/tiedotteet/usein-kysyttya-sahkosta/.

Kilpailuvalvonnassa asetamme tehtävämme tärkeysjärjestykseen ja pyrimme suuntaamaan voimavaramme niin, että puutumme ensisijaisesti kilpailun toimivuuden, kansantalouden ja yleisen edun kannalta merkittäviin kilpailunrajoituksiin sekä kaikkein vakavimpiin kilpailunrajoituksiin. Emme aloita yksityiskohtaista tutkintaa kaikkien saamiemme yhteydenottojen perusteella.

Ystävällisin terveisin,

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV)

Vaihde: 029 505 3000 | Lintulahdenkuja 2, PL 5, 00531 Helsinki

Seuraa: Twitter @kkv_uutiset | kkv.fi/ajankohtaista

Samankaltaiset artikkelit